Lingonet, Nr 2-2013 - page 30

Varsågod! Ett lagom klurigt korsord
att lösa ombord. Hinner du inte klart, så tar du bara med dig tidningen hem. Vinnaren i den här upplagan av Krösakrysset
belönas med ett Resekort med reskassa från valfritt länstrafikbolag i Halland, Jönköping, Kalmar eller Kronoberg till ett värde av 1000 kr.
Vi vill ha ditt svar senast 30 augusti 2013. Lycka till!
Korsordet sänds till:
Jönköpings Länstrafik, Box 372, 55115 Jönköping, Märk kuvertet «Krösakrysset».
Namn: Adress: Telnr:
IMG_0263
flötet
IMG_9315(4)
utedasset
HÄR KAN
MAN
VASKA
GULD
FINNS FÖR
SKOGENS KONUNG
I MÅLILLA
KOMMER
ILBUD
FAR-
KOST
FÖR ME-
TANDE
EMILS
SOCKEN
SÖT
DRYCK
DEN
BRYTS I
EMMA-
BODA
KAN
FRÅGAN
VARA
GLAS-
BLÅSA-
RE
SKICKA
RYSSJA
SPELAS
I HOOK
STORA
SPEL
2013
HÖGLANDETS
TRÄSTAD
HÅLLER
DEN
BAKOM
FLÖTET
HÖG-
LANDETS
KNUT-
PUNKT
DUM-
HETER
KISEL
IN-
TRÄFFA
PASSA
RAY DA-
VIES
BAND
BUSKE
TRÄD
OCH
FISK
LÄTT ATT
HAMNA
UTAN
KARTA
VEN
PÅ BANA
I VAGGE-
RYD
RED-
SKAP
OSTORT
ÄR
SKURK-
AKTIGA
FILM-
LEE
STROPP
FÖR
LYFT-
NING
MUSIK-
STIL
ÄR SÅ-
RANDE
SPEL-
DELEN
EN
GÅNG
UNDER
JORD
ÄR
KATT-
UNGE
ÄR
VIMSIG
I TRA-
FIKEN
HÅLLER
IHOP
DEN
JAGAR
OM
NATTEN
JÄTTE-
TRÄD I
NORRA
KVILL
SKURU-
GATA
VÄNLIGT
TILLTAL
RÖD
BLOMMA
HERR
NILSSON
PRO-
NOMEN
I
FATTIG-
HUS
FÖRR
JW
KRYSS.
SE
MJUK-
GÖRARE
TURIST-
GRUVA I
VET-
LANDA
KOM-
MUN
LEJON-
NAMN
MONO-
POL-
UNDER-
LAG
BÖNE-
ORD
KAN
VÄCKAS
SMULT-
RON-
STÄLLE
ÄR FEL
HÄNDER
ÄR NOGA
VÄRRE
HAR
TOPP
MED VID
UTSIKT
SEG I
GODIS-
PÅSEN
MAGRA
TÖSER
BOLAG
VILAS
FORM
AV AV-
KAST-
NING
RAMSÅ
FÖR-
SÄMRAR
SIKTEN
NORSKA
DAMLI
VAPEN-
SLAG
FÖRSÄKRAN
I MÅL
RYTMIS-
KA ORD
DIREKT
LÄR
ABRA-
HAM
HAFT
SÄGS
MED RIM
HÄLSAS
VILL
LAT
DATOR
MUSEI-
JÄRN-
VÄG
SLÄPA
RINGEN-
FIGUR
HAR
HEMLIG
VERK-
SAMHET
TRAK-
TOR-
FÖRE-
TAG
KOMPIS
SUNDÖ
SOLGUD
VISKAS
BORT
KLÄN-
NING
ARAB-
STAT
SLITS
UNDER
GÅNG
CLOWN-
NAMN
TAR
MAN PÅ
REP
Vinn ett Resekort med reskassa till Krösatågen!
KRÖSAKRYSSET
30
|
lingonet
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32
Powered by FlippingBook