Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 20 Next Page
Page Background

Swedish production and quality since 1902

10

Alla våra trimmer- och justerklingor tillverkas med högsta precision

för att tillgodose de krav på snittytor som krävs. Våra klingor för

maskiner med medmatning, tillverkas med negativ spånvinkel för att

minimera kasten av avkapen. Eftersom det inte bara är sågklingan

som påverkar snittresultatet utan även maskinens kondition, vill vi ge

Er några tips när snittresultatet inte är acceptabelt.

Se felsökningschema på sidan 19.

All our trim- and crosscutting saw blades are produced with the hig-

hest precision in order to achieve the demands on surfaces, which

are required. Our blades for machines with climb cutting are produ-

ced with neg. rake angle to minimize that the blades throw away

the waste. It is not only the saw blades itself, that has an influence

on the cutting result, also the condition of the machines have a big

influence.

In our troubleshooting chart, on page 19, there are some advices if

you get problem with the surfaces.

För länge livslängd tillverkas klingorna med större skär, vilket

medger fler omslipningar. För bästa ljudreducering tillverkas

klingorna med silicon fyllda laserspår i klinglivet L.

For longer life the blades are produced with bigger tips with

allows the blade to be re-grinded more times. For the best sound

reduction the blades are produced with silicon-filled laser

tracks in the saw body L.

Trimmer- och justerkapklingor /

Trim - and crosscutting sawblades

Allround sågklingor för trimmeranläggningar /

Allround sawblade for trimmers.

Typ/Type

D

B

b

d

t

Rek. såghöjd / Rec. cuttingheight

Typ/Type

D

B

b

d

t

Rek. såghöjd / Rec. cuttingheight

Typ/Type

D

B

b

d

t

Rek. såghöjd / Rec. cuttingheight

Medmatning /

Climb cutting

N05BA13L

400

3,5

2,5

30

96

16 – 50 mm

N05BA13L

500

4,0

2,8

30/35/50

120

16 – 50 mm

08BA13L

500

4,0

2,8

30/35

120

16 – 50 mm

10BA19L

450

4,0

2,8

30/35

72

16-150 mm

10BA19L

500

4,0

2,8

30/35

80

16-150 mm

10BA19L

560

4,4

3,0

30/35

88

16-150 mm

10BA19L

610

4,4

3,0

30/35

96

16-150 mm

15BA(15)12L

400

3,2

2,4

30

108

16-50 mm

15BA(10)12L

450

5,2

3,2

30/35/50

120

16-50 mm

15BA12L

450

4,2

3,2

30/50

120

16 – 50 mm

15BA12L

500

4,2

3,2

30/50

132

16 – 50 mm

15BA12L

550

4,2

3,2

30/50

144

16 – 50 mm

Motmatning /

Counter-climb cutting

Medmatning

Motmatning

Matnings

riktning

/Climb cutting

/Feed

direction

/Counter-climb cutting