Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 20 Next Page
Page Background

Swedish production and quality since 1902

12

Fördelar med hårdkrom

Klingtyp /

Type of blades

Tandutförande /

Teethperformance

Benefits with hardchrome

Konventionella sågklingor /

Conventional saw blades

Kodsystem /

Codesystem

Konventionella cirkelsågklingor tillverkade av varmvalsat speci-

alstål. Stommarna härdas och anlöps av oss, för att uppnå bästa

planhet, styrka och seghet. Alla cirkelsågklingorna levereras i

planslipat, sträckt och planriktat utförande. Som tillägg kan Ni

välja att få klingorna hårdförkromade.

Conventional circular saw blade, made of hot rolled special

steel. The saw body is hardened and tempered by us to obtain

maximal flatness, strength and toughness. All circular saw bla-

des will be delivered surface grinded, flattened and tensioned.

As option the blades can be delivered hard chrome plated.

Längre ståndtid mellan omskärpningarna

Motverkar rostbildning

Mindre beläggning av kåda

Mindre friktion och slitage

Möjligheter för högre matning

Längre tid mellan behov av omriktning

Longer life between re-sharpening

Prevent corrosion

Reduce coating of resin

Less friction and wear

Higher in feed is possible

Longer time between need of re-tensioning

Standard Kromad /

Chromed

11

51 Plan klinga

Flat grinded

12

52 Dubbelkonisk

Double conical

13

53 Enkelkonisk vänster

Single conical left

14

54 Enkelkonisk höger

Single conical right

16

56 Cirkelkniv dubbelfas

Disc knives double chamfer

17

57 Cirkelkniv enkelfas

Disc knives single chamfer

18

58 Cirkelkniv tandad

Disc knives toothed

Beställningsexempel:

111

Plan klinga, förslipad och förskränkt

512 Kromad, plan klinga, slipad och skränkt

162 Cirkelkniv dubbelfas, färdig att användas

Ordering exemple:

111

Flat grinded, pregrinded and presetted

512 Chromed, flat grinded, grinded and setted

162 Disc knives double chamfer, ready to use

0 Ej slipad, ej skränk

t

Not grinded, not setted

1 Förslipad, förskränkt

Före användning, måste kunden justera

efter eget önskemål

Pregrinded, presetted Before use, customer must adjust to his

own demand

2 Slipad och skränkt

Färdig att använda

Grinded and setted

Ready for use

Alltid mot ritning

Always against drawing

Klingorna tillverkas med nedanstående tandformer.

Blades will be delivered with following toothforms.

Toothform A

Klyvning /

Ripping

Toothform B

Klyvning /

Ripping

Toothform C

Klyvning /

Ripping

Toothform F

Kapning /

Crosscutting

30°

34°

neg 5°