Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 20 Next Page
Page Background

Swedish production and quality since 1902

2

Innesäljare

Sales:

Patrik Friberg

Tel dir: +46 380 55 71 71

Mobil: +46 70 221 47 35

e-mail:

patrik@nassjosaw.se

Index

Utesäljare

Field sales:

Kenneth Pettersson

Mobil:

+46 70 219 06 36

e-mail:

kenneth@nassjosaw.se

Nässjö Sågbladsfabrik grundades redan 1902 av Janne Friberg

i Nässjö. Idag är det fjärde generationen som är verksam inom

företaget. Med över 100-års erfarenhet av sågblad i alla dimen-

sioner besitter vi en gedigen erfarenhet vilket borgar för högsta

kvalitet.

Vi tillverkar idag konventionella cirkelsågklingor, bestyckade

cirkelsågklingor, cirkelknivar och tillhandahåller hjälpverktyg.

Samtliga klingor som lämnar vår produktion har genomgått en

avancerad kvalitetskontroll för att säkra kvaliteten på klingorna

inget lämnas åt slumpen.

Välkommen att kontakta oss!

Kantreducerare /

Chipcanter

................................................ 3

Tvådela profileringsklingor /

Profile Splitblades

................ 4

Stocktagande klingor /

Log taking blades

........................... 5

Delningssågkilngor /

Multi Rip Saws

................................... 6

Klingor för Ari Sawcommander QSS /

Blades for Ari Sawcommander QSS

.................................... 7

Kantverksklingor /

Edging blades

......................................... 8

Trimmerklingor /

Trimsaws

................................................... 10

Klingor för fältsågverk /

Blades for mobile saws

............. 11

Konventionella klingor /

Conventional saws

..................... 12

Verktyg för skötsel av cirkelsågklingor /

Tools for maintenance of circular saw blades

................. 14

Teknisk information /

Technical information

..................... 16

Felsökningscheman /

Troubleshooting chart

.................... 19

Tradition – Kunskap – Erfarenhet

Tradition – Knowledge – Experience

Nässjö Sågbladsfabrik was founded 1902 in Nässjö by Janne

Friberg. Today the fourth generation is active in the company.

With over 100 years of experience, producing circular saw blades

of all dimensions, our genuine experience will guarantee highest

quality on our saw blades.

We produce conventional circular saw blades, tipped circular

saw blades, disc knives and supply care and maintenance tools.

All blades leaving our production has gone through an advanced

quality and security control, to secure the quality on every blade.

Welcome to contact us!

Tekniska frågor

Tecnical questions:

Hans Friberg

Mobil: +46 70 261 00 26

e-mail:

hans@nassjosaw.se

Produktion/Logistik

Production / Logistics:

Fredrik Friberg

Tel dir: +46 380 55 71 73

Mobil: +46 70 355 45 15

e-mail:

fredrik@nassjosaw.se

Härdning /

Hardening

AB Nässjö Sågbladsfabrik

Virkesgatan 8, SE-571 38 Nässjö

Telefon: +46 380 101 02

Fax:

+46 380 103 13

e-mail:

info@nassjosaw.se

Homepage:

www.nassjosaw.se

Org.Nr: 556060-3986

VATNo: SE556060398601

Allmänna

leveransb. NL01.