Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 20
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 20
Page Background

Swedish production and quality since 1902

Felsökningsschema /

Troubleshooting chart

Typ av fel /

Type of problems

Orsak

Couse

Vibrationer i sågklingan - dåligt snitt

Dåliga lager i spindeln

Bad bearings

Vibrations in the blade - bad cut

Oplana flänsar

Uneven flanges

Obalans i sågklingan

Unbalance in the blade

För stort centrumhål

Centrebore too big

Brännmärken på stambladet

Burn marks on the body

Enstaka punkter

Dålig planhet på klingan

Bad flatness

Single spot´s

Ring av punkter

Fel sträckning på klingan

Wrong tension

Circle of spot´s

Klyvkniv fel inställd

Faulty riving knife

Sågklingan drar åt något håll

För lite sträck i klingan

Too low tension

omedelbart eller efter en stund

Inmatning ej parallell

Infeed not parallell

Blade move to one side

immediately or after a while

Sprickor i spånfickorna

Klingan ej omslipad i tid

Blade is blunt

Cracks in the gullets

Tandbottnar ej slipade

Gullets not grinded

Sågklingan ger rakt snitt, men ytan

För få tänder

Too less teeth

för grov

Klingan ej omslipad i tid

Blade is blunt

Blade gives a straight cut but sawface

too rough.

Sågklingan randar på plankan/brädan

Fel sträckning

Wrong tension

Blade make marks on the board

Ojämn sidslip

Uneven sidegrinding

Sågklingan går tungt i materialet

För låg skärhastighet

Too low cutting speed

Blade work heavy in the material

Klingan ej omslipad i tid

Blade is blunt

Fel spånvinkel

Wrong rake angle

Sågklingan självmatar

Fel spånvinkel

Wrong rake angle

Blade pulls itself into the work piece

Beläggning på klingans sidor

För många tänder

Too many tips

Coating of resin on both sides

För liten spånficka

Gullet too small

Beläggning på klingans ena sida

Inmatning ej parallell

Infeed not parallel

Coating of resin on one side

Delningsklingor /

Multi Rip Saws

AB Nässjö Sågbladsfabrik | Virkesgatan 8 | SE-571 38 Nässjö

Telefon: +46 380 101 02 | Fax: +46 380 103 13

info@nassjosaw.se

|

www.nassjosaw.se

www.mathinic.se