Nässjö Sawblades - Produktkatalog

Produktkatalog / Product catalogue

Swedish production and quality since 1902 2 Innesäljare Sales: Patrik Friberg Tel dir: +46 380 55 71 71 Mobil: +46 70 221 47 35 e-mail: patrik@nassjosaw.se Index Utesäljare Field sales: Kenneth Pettersson Mobil: +46 70 219 06 36 e-mail: kenneth@nassjosaw.se Nässjö Sågbladsfabrik grundades redan 1902 av Janne Friberg i Nässjö. Idag är det fjärde generationen som är verksam inom företaget. Med över 100-års erfarenhet av sågblad i alla dimen- sioner besitter vi en gedigen erfarenhet vilket borgar för högsta kvalitet. Vi tillverkar idag konventionella cirkelsågklingor, bestyckade cirkelsågklingor, cirkelknivar och tillhandahåller hjälpverktyg. Samtliga klingor som lämnar vår produktion har genomgått en avancerad kvalitetskontroll för att säkra kvaliteten på klingorna inget lämnas åt slumpen. Välkommen att kontakta oss! Kantreducerare / Chipcanter. ............................................... 3 Tvådela profileringsklingor / Profile Splitblades................ 4 Stocktagande klingor / Log taking blades........................... 5 Delningssågkilngor / Multi Rip Saws................................... 6 Klingor för Ari Sawcommander QSS / Blades for Ari Sawcommander QSS.................................... 7 Kantverksklingor / Edging blades......................................... 8 Trimmerklingor / Trimsaws................................................... 10 Klingor för fältsågverk / Blades for mobile saws............. 11 Konventionella klingor / Conventional saws..................... 12 Verktyg för skötsel av cirkelsågklingor / Tools for maintenance of circular saw blades................. 14 Teknisk information / Technical information..................... 16 Felsökningscheman / Troubleshooting chart.................... 19 Tradition – Kunskap – Erfarenhet Tradition – Knowledge – Experience Nässjö Sågbladsfabrik was founded 1902 in Nässjö by Janne Friberg. Today the fourth generation is active in the company. With over 100 years of experience, producing circular saw blades of all dimensions, our genuine experience will guarantee highest quality on our saw blades. We produce conventional circular saw blades, tipped circular saw blades, disc knives and supply care and maintenance tools. All blades leaving our production has gone through an advanced quality and security control, to secure the quality on every blade. Welcome to contact us! Tekniska frågor Tecnical questions: Hans Friberg Mobil: +46 70 261 00 26 e-mail: hans@nassjosaw.se Produktion/Logistik Production / Logistics: Fredrik Friberg Tel dir: +46 380 55 71 73 Mobil: +46 70 355 45 15 e-mail: fredrik@nassjosaw.se Härdning / Hardening AB Nässjö Sågbladsfabrik Virkesgatan 8, SE-571 38 Nässjö Telefon: +46 380 101 02 Fax: +46 380 103 13 e-mail: info@nassjosaw.se Homepage: www.nassjosaw.se Org.Nr: 556060-3986 VATNo: SE556060398601 Allmänna leveransb. NL01.

Swedish production and quality since 1902 3 Kantreducerare / Chipcanter Alla kantreducerare tillverkas med infälld tand för högsta hållfasthet och fasade spånfickor för bästa spånavgång. Kan även erhållas med BA-slipning på toppen. All chip canter blades are produced with recessed teeth for highest strength and bewelled gullets for best chipflow. Tip type BA can also be delivered Typ/Type D B b d t S-hål/S-hole Ari – Försågande / Presawing 15AA35 660 4,0 3,0-7,0 460 60 12/13/530-R 15AA35 660 4,0 3,0-7,0 460 60 12/13/530-L 15AA35 660 4,7 3,7-7,0 460 60 12/13/530-R 15AA35 660 4,7 3,7-7,0 460 60 12/13/530-L Typ/Type D B b d t S-hål/S-hole Ari – Eftersågande / Postsawing 15AA38 588 8,0 7,0 460 48 6/13/495 15AA38 630 8,4 7,0 460 60 6/13/530 Typ/Type D B b d t S-hål/S-hole Ari/Heinola – Försågande / Presawing 15AA32 735 5,0 3,6-7,0 460 72 12/28/520-R 15AA32 735 5,0 3,6-7,0 460 72 12/28/520-L Typ/Type D B b d t S-hål/S-hole Iggesund – Försågande / Presawing 15AA38 725/720 4,1 3,2-7,0 520 60 12/13/590-R 15AA38 725/720 4,1 3,2-7,0 520 60 12/13/590-L 15AA33 725/720 4,1 3,2-7,0 520 70 10/13/590-R 15AA33 725/720 4,1 3,2-7,0 520 70 10/13/590-L 15AA33 725/720 4,4 3,2-7,0 520 72 12/13/590-L 15AA33 725/720 4,4 3,2-7,0 520 72 12/13/590-R

Swedish production and quality since 1902 Typ/Type D B b d t S-hål/S-hole Söderhamn – Försågande / Presawing 15AA41 625 4,0 3,2-6,0 440 48 16/16/545-R 15AA41 625 4,0 3,2-6,0 440 48 16/16/545-L 15AA41 625 4,0 3,2-6,0 480 48 16/16/545-R 15AA41 625 4,0 3,2-6,0 480 48 16/16/545-L 15AA43 650 4,0 3,2-6,0 480 48 16/16/545-R 15AA43 650 4,0 3,2-6,0 480 48 16/16/545-L 15AA43 660 4,8 4,0-6,0 480 48 16/16/545-R 15AA43 660 4,8 4,0-6,0 480 48 16/16/545-L 15AA44 670 4,0 3,2-6,0 480 48 16/16/545-R 15AA44 670 4,0 3,2-6,0 480 48 16/16/545-L 15AA35 710 4,4 3,4-6,0 560 64 16/16/605-R 15AA35 710 4,4 3,4-6,0 560 64 16/16/605-L 15AA35 715 4,4 3,4-6,0 560 64 16/16/605-R 15AA35 715 4,4 3,4-6,0 560 64 16/16/605-L 15AA31 715 4,5 3,6-6,0 560 72 18/16/605-R 15AA31 715 4,5 3,6-6,0 560 72 18/16/605-L 15AA38 720 4,0 3,2-6,0 560 60 16/16/605-R 15AA38 720 4,0 3,2-6,0 560 60 16/16/605-L 15AA38 720 4,0 3,2-6,0 560 60 18/16/605-R 15AA38 720 4,0 3,2-6,0 560 60 18/16/605-L För denna typ av klinga krävs ritning, prov etc. For this type of blade is drawing, sample etc. required. 4 Typ/Type D B b d t S-hål/S-hole Typ/Type D B b t Söderhamn – Eftersågande / Postsawing Tvådelade profileringssågklingor / Splitsawblades for profiling units 15AA39 540 7,0/6,0 320 44 12/20/400 20AA33G 350 5,0 3,5 33 Enl.ritn./according to drwg 25AA37G 400 5,0 3,5 34 Enl.ritn./according to drwg 25AA49G 500 5,0 3,8 32 Enl.ritn./according to drwg

Swedish production and quality since 1902 5 Stocktagande sågklingor / Log taking saw blades Delnings- och kantsågsklingor för maskiner försedda med styrblock, typ: Ari/Vislanda, Heinola, Ahlström etc. Tillverkas som standard med 30 graders spånvinkel och stegtand och är bestyckade med hårdmetall (HM) eller kobolt (ST). Tandform BA eller EA kan också levereras. Frosttand, se bild, kan även erhållas. Naturligtvis tillverkar vi även klingor efter Ert eget önskemål. De olika centrumhålen för dessa maskiner finner Du under teknisk information/hålbilder på sidan 18. Saw blades for machines equipped with guideblocks as Ari/Vislanda, Heinola, Ahlström etc. Produced as standard with rake angle 30 degrees and chipbreaker. Equipped with carbide (HM) or cobalt (ST). Tip type BA or EA can also be delivered. Frost teeth, see picture, is also available. Of course we also produce according to your wishes. The different centre bores for these types of machines, you will find under technical information/centre bores on page 18. Typ/Type D B b Hålbilder sid 18 / Centrebores page 18 t 30AA60 900 4,4 3,0 splines 48 30AA50 900 4,4 3,0 splines 56 30AA47 900 4,4 3,0 splines 60 30AA53 950 4,6 3,2 splines 56 30AA50 950 4,6 3,2 splines 60 30AA52 1000 4,6 3,2 splines 60 30AA45 1000 4,6 3,2 splines 70 30AA60 1100 5,0 3,6 splines 56 30AA58 1100 4,8 3,4 splines 60 30AA58 1100 5,0 3,6 splines 60 30AA50 1100 5,0 3,6 splines 68 30AA49 1100 4,8 3,4 splines 70 30AA49 1100 5,0 3,6 splines 70 30AA50 1100 5,0 3,5 splines 72 30AA60 1150 5,0 3,6 splines 60 30AA52 1150 5,0 3,6 splines 70 30AA50 1150 5,0 3,6 splines 72 30AA63 1200 5,0 3,6 splines 60 30AA54 1200 5,0 3,6 splines 70 30AA68 1300 5,0 3,6 splines 60 30AA68 1300 5,4 4,0 splines 60 30AA58 1300 5,0 3,6 splines 70 30AA58 1300 5,4 4,0 splines 70 Tandform Toothform Standard Classic 2 Frost 2 Special Sp Dubbel t Standard Classic 2 Frost Special Special Dubbel tandbotten

Swedish production and quality since 1902 6 Delningssågklingor / Multi rip saw blades Delnings- och kantsågsklingor för maskiner försedda med styrblock, typ: Ari/Vislanda, Heinola, Ahlström etc. Tillverkas som standard med 27 graders spånvinkel och stegtand, är bestyckade med hårdmetall (HM) eller kobolt (ST) tänder. Tandform BA eller EA kan också levereras. Frost2, se bild på föregående sida, kan även erhållas. Naturligtvis tillverkar vi även klingor efter Ert eget önskemål. I vårt felsökningsschema finns lite tips vid problem med klingor/sågytor, se sidan 20. De olika centrumhålen för dessa maskiner finner Du under teknisk information/hålbilder på sidan 18. Saw blades for machines equipped with guideblocks as Ari/Vislanda, Heinola, Ahlström etc. Produced as standard with rake angle 27 degrees and chipbreaker (step teeth) and are equipped with carbide (HM) or cobalt (ST) tips. Tip type BA or EA can also be delivered. Frost teeth, see picture on previous side, is also available. Of course we also produce according to your wishes. In our troubleshooting chart, on page 20, there are some advices, if you get problem with the blades/surfaces. The different centre bores for these types of machines, you will find under technical information/centre bores on page 18. Typ/Type D B b Hålbilder sid 18 / Centrebores page 18 t 27AA56 500 3,4 2,2 splines 28 27AA44 500 3,4 2,2 splines 36 27AA61 700 4,2 2,8 splines 36 27AA61 700 4,4 3,0 splines 36 27AA55 700 4,2 2,8 splines 40 27AA55 700 4,4 3,0 splines 40 27AA52 700 4,2 2,8 splines 42 27AA50 700 4,2 2,8 splines 44 27AA50 700 4,4 3,0 splines 44 27AA46 700 4,0 2,6 splines 48 27AA46 700 4,2 2,8 splines 48 27AA46 700 4,4 3,0 splines 48 27AA38 700 4,4 3,2 splines 58 27AA53 708 4,2 2,8 splines 42 27AA44 710 4,8 3,6 splines 48 27AA56 750 4,2 2,8 splines 42 27AA56 750 4,4 3,0 splines 42 27AA49 750 4,2 2,8 splines 48 27AA49 750 4,4 3,0 splines 48 27AA39 750 4,2 2,8 splines 60 27AA39 750 4,4 3,0 splines 60 27AA46 820 4,2 2,8 splines 56 27AA43 820 4,2 2,8 splines 60

Swedish production and quality since 1902 7 Stockkant- och delningssågklingor för Ari/Vislanda Sawcommander. Klingorna tillverkas av ett specialstål och bestyckas med vår slitstarka hårdmetall för rått virke. Klingorna tillverkas med massiva nav eller med lösa nav. Toppslipningen är standard 5º växelvis. Som standard är stommarna hårdförkromade. Vi tillverkar även klingor efter Ert önskemål. Canter- and split saws for Ari/Vislanda Sawcommander. The blades are produced with special steel and equipped with our durable carbide grade for green wood. Blades are produced with fixed hub or with loose hub. Top grinding is 5º alternated top. As standard the bodies are hard chrome plated. We also produce according to your wishes. Sågklingor för Ari/Vislanda Sawcommander QSS / Saw blades for Ari/Vislanda Sawcommander QSS Typ/Type D B b d t R-skär Wipers nav mm flange mm S-hål/S-hole Typ/Type D B b d t R-skär Wipers nav mm flange mm S-hål/S-hole Type D B b d t R-skär Wipers nav mm flange mm S-hål/S-hole 27BA57R 540 5,1 3,6-6,8 120 30 2+4 190 Enl.ritning/Acc.to drwg 27BA57R 540 5,1 3,6-6,8 120 30 3+3 190 Enl.ritning/Acc.to drwg 27BA57R 540 5,3 3,8-6,8 120 30 2+4 190 Enl.ritning/Acc.to drwg 27BA57R 540 5,3 3,8-6,8 120 30 3+3 190 Enl.ritning/Acc.to drwg 27BA57R 540 5,3 3,8 120 30 2+4 Enl.ritning/Acc.to drwg 27BA57R 540 5,3 3,8 120 30 3+3 Enl.ritning/Acc.to drwg 190 3,0 120 Enl.ritning/Acc.to drwg Med massiva nav / With fixed hub Utan nav / Without hub Lösa nav, inklusive bultar / Loose hub, including bolts

Swedish production and quality since 1902 8 Kantverksklingor / Edging blades Alla våra kantverksklingor tillverkas av specialstål och är bestyckade med vår slitstarka hårdmetall, allt för att klara av de höga matningshastigheter och stora påfrestningar som de utsätts för speciellt under vintertid. I vårt felsökningsschema, på sidan 19, finns det lite tips om Ni får problem med klingor/sågytor. All our edging blades are produced with special steel and are bra- zed with our new durable carbide grade in order to manage the high in feed rates and the high strains, the blades are exposed to during the winter season. In our troubleshooting chart, on page 19, there are some advice, if you get problem with the blades/surfaces. Typ/Type D B b d t Catech 12BA(15)26 500 5,0 3,5 spl 2 60 Typ/Type D B b d t PH Rz Söderhamn 22BA(05)27R 400 5,0 3,6 146 46 6/13/172 2+2 22BA(05)31R 400 5,0 3,6 72 40 4/14/140 2+2 Typ/Type D B b d t PH Rz ARI 27EA30 450 5,0 3,6 80 44 1/16/112 27AA39R 450 5,2 3,8 80 36 1/16/112 2+2 Typ/Type D B b d t PH Ahlström 22BA(05) 350 5,0 3,6 150 36 2/12/170 Alla kantverksklingor kan erhållas med HM alternativt ST skär. All edging blades can be delivered with HM alternative ST tips.

Swedish production and quality since 1902 9 Övriga Kantverksklingor / Other Edging blades Kantverksklinga med rensskär för mjukt rått virke och normala matningshastigheter. Vid beställning ange hålbild! Edging blades for soft green wood and normal in feed rates. When ordering, please specify bore! Typ/Type D B b t 27EA30 350 4,4 3,0 36 27EA30 400 4,4 3,0 40 27EA30 450 5,0 3,6 44 27EA30 500 5,0 3,6 50 Kantverksklinga för mjukt rått virke och höga matningshastigheter. Levereras även med BA-slipning. Vid beställning ange hål bild! Edging blades for soft green wood and high in feed rate. Can also be delivered with tip type BA. When ordering, please specify bore! Typ/Type D B b t Rz 27AA39R 350 5,2 3,8 28 2 27AA39R 400 5,2 3,8 32 2+2 27AA39R 450 5,2 3,8 36 2+2 27AA39R 500 5,2 3,8 40 2+2 Kantverksklingor kan erhållas med kobolt = ST. Edging blades can be delivered with kobalt = ST.

Swedish production and quality since 1902 10 Alla våra trimmer- och justerklingor tillverkas med högsta precision för att tillgodose de krav på snittytor som krävs. Våra klingor för maskiner med medmatning, tillverkas med negativ spånvinkel för att minimera kasten av avkapen. Eftersom det inte bara är sågklingan som påverkar snittresultatet utan även maskinens kondition, vill vi ge Er några tips när snittresultatet inte är acceptabelt. Se felsökningschema på sidan 19. All our trim- and crosscutting saw blades are produced with the hig- hest precision in order to achieve the demands on surfaces, which are required. Our blades for machines with climb cutting are produ- ced with neg. rake angle to minimize that the blades throw away the waste. It is not only the saw blades itself, that has an influence on the cutting result, also the condition of the machines have a big influence. In our troubleshooting chart, on page 19, there are some advices if you get problem with the surfaces. För länge livslängd tillverkas klingorna med större skär, vilket medger fler omslipningar. För bästa ljudreducering tillverkas klingorna med silicon fyllda laserspår i klinglivet L. For longer life the blades are produced with bigger tips with allows the blade to be re-grinded more times. For the best sound reduction the blades are produced with silicon-filled laser tracks in the saw body L. Trimmer- och justerkapklingor / Trim - and crosscutting sawblades Allround sågklingor för trimmeranläggningar / Allround sawblade for trimmers. Typ/Type D B b d t Rek. såghöjd / Rec. cuttingheight Typ/Type D B b d t Rek. såghöjd / Rec. cuttingheight Typ/Type D B b d t Rek. såghöjd / Rec. cuttingheight Medmatning / Climb cutting N05BA13L 400 3,5 2,5 30 96 16 – 50 mm N05BA13L 500 4,0 2,8 30/35/50 120 16 – 50 mm 08BA13L 500 4,0 2,8 30/35 120 16 – 50 mm 10BA19L 450 4,0 2,8 30/35 72 16-150 mm 10BA19L 500 4,0 2,8 30/35 80 16-150 mm 10BA19L 560 4,4 3,0 30/35 88 16-150 mm 10BA19L 610 4,4 3,0 30/35 96 16-150 mm 15BA(15)12L 400 3,2 2,4 30 108 16-50 mm 15BA(10)12L 450 5,2 3,2 30/35/50 120 16-50 mm 15BA12L 450 4,2 3,2 30/50 120 16 – 50 mm 15BA12L 500 4,2 3,2 30/50 132 16 – 50 mm 15BA12L 550 4,2 3,2 30/50 144 16 – 50 mm Motmatning / Counter-climb cutting Medmatning Motmatning Matnings riktning /Climb cutting /Feed direction /Counter-climb cutting

Swedish production and quality since 1902 11 Sågklingor för fältsågverk / Saw blades for mobile saw mills Klingor för fältsågverk Laimet, Kara, Kamek och liknande. Klingorna tillverkas med stegtand och bestyckas med HM eller ST. Standard centrumhål 50 mm med 1 pinnhål 17 mm kik 16,5 mm, se sidan 18. Blades for mobile saw units such as Laimet, Kara, Kamek or similar. The blades are produced with chipbreaker and can be delivered with HM or ST. Standard centre bore 50 mm with 1ph 17 mm edge to edge 16,5, see page 18. Typ/Type D B b d t Hårdmetall=HM Carbide=HM Kobolt=ST Cobalt=ST 30EA49 750 4,6 3,0 48 x 30BA49 750 4,6 3,0 48 x 30EA60* 900 4,4 3,0 48 x 30BA60* 900 4,4 3,0 48 x 30EA50 900 4,4 3,0 56 x 30BA50 900 4,4 3,0 56 x 30EA60 950 4,6 3,2 50 x 30BA60 950 4,6 3,2 50 x 30EA50 950 4,6 3,2 60 x 30BA50 950 4,6 3,2 60 x 30EA60* 1000 4,6 3,2 52 x 30BA60* 1000 4,6 3,2 52 x 30EA50 1000 4,6 3,2 62 x 30BA50 1000 4,6 3,2 62 x 30EA60* 1100 5,0 3,6 56 x 30BA60* 1100 5,0 3,6 56 x 30EA50 1100 5,0 3,6 68 x 30BA50 1100 5,0 3,6 68 x 30EA60 1200 5,0 3,6 62 x 30BA60 1200 5,0 3,6 62 x 30EA50 1200 5,0 3,6 72 x 30BA50 1200 5,0 3,6 72 x 30BA58 1300 5,4 4,0 70 x 30BA58 1300 5,4 4,0 70 x * = Lagerstandard * = Stockstandard

Swedish production and quality since 1902 12 Fördelar med hårdkrom Klingtyp / Type of blades Tandutförande / Teethperformance Benefits with hardchrome Konventionella sågklingor / Conventional saw blades Kodsystem / Codesystem Konventionella cirkelsågklingor tillverkade av varmvalsat specialstål. Stommarna härdas och anlöps av oss, för att uppnå bästa planhet, styrka och seghet. Alla cirkelsågklingorna levereras i planslipat, sträckt och planriktat utförande. Som tillägg kan Ni välja att få klingorna hårdförkromade. Conventional circular saw blade, made of hot rolled special steel. The saw body is hardened and tempered by us to obtain maximal flatness, strength and toughness. All circular saw blades will be delivered surface grinded, flattened and tensioned. As option the blades can be delivered hard chrome plated. Längre ståndtid mellan omskärpningarna Motverkar rostbildning Mindre beläggning av kåda Mindre friktion och slitage Möjligheter för högre matning Längre tid mellan behov av omriktning Longer life between re-sharpening Prevent corrosion Reduce coating of resin Less friction and wear Higher in feed is possible Longer time between need of re-tensioning Standard Kromad / Chromed 11 51 Plan klinga Flat grinded 12 52 Dubbelkonisk Double conical 13 53 Enkelkonisk vänster Single conical left 14 54 Enkelkonisk höger Single conical right 16 56 Cirkelkniv dubbelfas Disc knives double chamfer 17 57 Cirkelkniv enkelfas Disc knives single chamfer 18 58 Cirkelkniv tandad Disc knives toothed Beställningsexempel: 111 Plan klinga, förslipad och förskränkt 512 Kromad, plan klinga, slipad och skränkt 162 Cirkelkniv dubbelfas, färdig att användas Ordering exemple: 111 Flat grinded, pregrinded and presetted 512 Chromed, flat grinded, grinded and setted 162 Disc knives double chamfer, ready to use 0 Ej slipad, ej skränkt Not grinded, not setted 1 Förslipad, förskränkt Före användning, måste kunden justera efter eget önskemål Pregrinded, presetted Before use, customer must adjust to his own demand 2 Slipad och skränkt Färdig att använda Grinded and setted Ready for use Alltid mot ritning Always against drawing Klingorna tillverkas med nedanstående tandformer. Blades will be delivered with following toothforms. Toothform A Klyvning / Ripping Toothform B Klyvning / Ripping Toothform C Klyvning / Ripping Toothform F Kapning / Crosscutting 30° 34° neg 5°

Swedish production and quality since 1902 13 Standardsortiment / Standard assortment Beställningsex: Typ - diameter - tjocklek - c-hål - tandform/tandantal 111-1200 - 3,6 - 50 - A60 Ordering example: Type - diameter - thickness - centre-bore - toothform/number of tips 111-1200 - 3,6 - 50 - A60 Naturligtvis tillverkar vi även klingor efter Ert eget önskemål On request different diameter, thickness tooth form and number of teeth will be offered Enkelfas Single chamfer Diameter mm Tjocklek mm Thickn. mm Klyvning/Ripping No. of teeth Toothform A and B Toothform C Crosscutting Number of teeth Tooth form F Toothform F Thickn. Tjocklek Number of teeth Vikt kg Weight kg 200 1,2 80 0,3 250 1,4 100 0,5 300 1,6 100 0,8 350 1,8 100 1,3 400 1,8 100 60 1,8 450 2,0 60 70 2,5 500 2,2 60 80 3,1 550 2,2 60 80 3,9 600 2,4 42, 60 80 5,1 650 2,4 60 80 5,9 700 2,6 60 80 6,9 750 2,8 44, 60 80 9,0 800 3,0 60 80 11,0 850 3,0 60 90 13,0 900 3,0 46, 60 90 15,0 950 3,2 60, 70 90 17,0 1000 3,2 60, 70 100 19,0 1050 3,2 42, 60, 70 100 20,0 1100 3,6 60,70 110 24,0 1150 3,6 60, 70 110 28,0 1200 3,6 50, 60, 70 120 30,0 1250 3,6 60, 70 74, 120 34,0 1300 4,0 60, 70 120 3,5/4,5 120 41,0 1350 4,0 52, 60, 70 120 45,0 1400 4,5 60, 70 120 3,5/4,5 120 53,0 1500 4,5 56, 60, 70 96, 120 4,5/5,5 96, 120 65,0 1600 5,0 60, 70 120 5,0/6,0 120 73,0 1650 5,0 58, 60, 70 120 82,0 1700 5,5 60, 70 110, 120 5,0/6,0 110, 120 92,0 1800 5,5 60, 70 110, 120 5,0/6,0 110, 120 115,0 2000 6,5 70 120, 140 5,5/6,5 120, 140 165,0 Crosscutting double conical Vi tillverkar även cirkelknivar i samma höga kvalitet för att skära papper, gummi, textil, mjukplast och hydraulslang. We also produce disc knives in the same high quality, to cut paper, rubber, textile and soft plastic and hydraulic hose. Dubbelfas Double chamfer

Swedish production and quality since 1902 14 Verktyg för skötsel av cirkelsågklingor / Tools for maintenance of sawblades Best. Nr Ord. Nr Riktstäd 50 kg riktstäd för riktning av sågklingor 50 Städet har konvex slagyta Straightening anvil 50 kg anvil for hammering of sawblade The anvil has a convex surface Riktlinjaler- Längd / Straight edge - Length 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1250 mm 1550 - length Sträck- och rundhammare Hammare för sträckning av cirkelsågklingor 1551-1,0 samt ram- och bandsågblad 1551-1,7 Vikter:1,0 och 1,7 kg Roundhead tensioning hammer Hammer for tension of circular saw blades and frame- and bandawblades Weight:1,0 and 1,7 kg Korshammare Hammare för riktning och justering av tjockare klingor 1552-1,0 Vikter: 1,0 och 1,7 kg 1552-1,7 Crosshammer Hammer for planning and adjusting thicker blades Weight:1,0 and 1,7 kg Kryss- och planhamare Hammare för borttagning av bulor på cirkelsågklingor, 1553-1,0 samt ram- och bandsågblad 1553-1,7 Vikter: 1,0 och 1,7 kg Crosshead and flat hammer Hammer for removing spots from circular saw blades and frame- and bandawblades Weight: 1,0 and 1,7 kg Skränkjärn 1555 Setting tool Diamantavrivare För rensning och profilering av keramiska/bakelitbunda slipskivor. Diamond dresser For dressing and profiling of vitrified/resin bonded grinding wheels.

Swedish production and quality since 1902 Sågtänder / Sawtips HM = Volframlegering / Wollfram alloy HM = Volframlegering / Wollfram alloy ST = Koboltlegering / ST = Cobalt alloy ST = Koboltlegering / ST = Cobalt alloy 15 Best. Nr Ord. Nr Skränkklocka normal Graderad i 1/100 mm 130 Tooth setting gauge Graduated in 1/100 mm Skränkklocka för stor tanddelning Stor fot, graderad i 1/100 mm 131 Tooth setting gauge for big pitch Big plate, graduated in 1/100 mm Skränkklocka för bandsågar Stor anliggningsyta, graderad i 1/100 mm 132 Tooth seetting gauge for bandsaws. Long contact surface, graduated in 1/100 mm Sågskärpningsskivor Diameter Tjocklek / Thickness C-hål / bore Grinding wheels 250 6, 8, 10, 13, 16 mm 20, 25, 32 mm 300 8, 10, 13, 16 mm 20, 25, 32 mm För skärpning av konventionella klingor rekommenderas keramiska slipskivor, dessa kan även användas för slipning av kobolt (ST). För slipning av spånficka rekommenderas bakelit bundna slipskivor. For sharpening use vitrified grinding wheels, this grinding wheels also work for grinding of Cobalt (ST). For grinding of gullets resin bonded grinding wheels are recommended. Våra specialutvecklade tänder av segt och slitstark kvalitet, tål höga matningshastigheter även vid vintersågning. Our special developed tips made of tough and durable quality, endure high in feed rates even at winter sawing. Vi lagerför ytterligare dimensioner och sorter. In stock we have more sizes and grades. För lödning av skär tillhandahåller vi även flussmedel och lödlod. For brazing of tips we can provide flux and solder. Längd/ length bredd/ width tjocklek/ thickness 10,5 4,8 3,5 10,5 5,3 3,5 10,5 6,0 3,5 10,5 6,4 3,5 10.5 7,3 3,5 10,5 8,5 3,5 10,5 9,2 3,5 10,5 11,0 3,5 Längd/ length bredd/ width tjocklek/ thickness 12,5 5,0 4,0 12,5 5,5 4,0 12,5 6,0 4,0 12,5 6,8 4,0 12,5 8,5 4,0 11,0 5,6 4,25 Frost 2 11,0 4,8 4,25 Frost 2 Längd/ length bredd/ width tjocklek/ thickness 11,0 4,8 4,0 11,0 5,5 4,0 11,0 6,5 4,0 Längd/ length bredd/ width tjocklek/ thickness 11,0 9,2 4,0 11,0 5,6 4,25 Frost2 11,0 4,8 4,25 Frost2

Swedish production and quality since 1902 Teknisk information / Tecnical information Skärhastigheter m/sek / Cutting speed m/s Bestyckade klingor / Tipped sawblades D 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 500 mm 68 73 600 mm 63 69 75 700 mm 51 59 66 73 81 800 mm 50 59 67 75 900 mm 47 57 66 75 1000 mm 47 52 63 73 1100 mm 52 58 69 1200 mm 50 57 63 1300 mm 54 61 68 Beräkning av skärdata S = matningshastighet i m/min Sz = matning/tand i mm T = tandantal D = klingans diameter i mm n = klingans varvtal V = skärhastighet i m/s Calculation of cutting data S= feed speed in m/min Sz = feed/tooth in mm T = number of teeth D = diameter of blade in mm n = rpm V = cutting speed in m/s Formel för beräkning av skärhastighet Formula for calculation of cutting speed V = D x 3,14 x n 60 x 1000 Rekommenderad skärhastighet är 60 - 75 m/s | The recommended cutting speed is 60 - 75 m/s Formel för beräkning av matning per tand, Sz mm Formula for calculation feed per tooth,Sz mm Sz = S x 1000 n x T Rekommenderad matning per tand, Sz i mm. Massivt trä Kapning 0,10 - 0,35 Klyvning torrt 0,10 - 0,40 Klyvning rått 0,40 - 1,20 Försågande/kantverk 1,50 - 2,50 Recommended feed per tooth Sz in mm Solid wood Crosscutting 0,10 - 0,35 Ripping dry 0,10 - 0,40 Ripping green 0,40 - 1,20 Chipcounter/edging 1,50 - 2,50 Tveka inte att ta kontakt med våra tekniker när Ni vill öka utbytet, produktiviteten etc. Don´t hesitate to contact our tecnicians if you want to increase the productivity etc. 16

Swedish production and quality since 1902 17 Beställningsinformation / Order information Kodbeteckning / Code system Spånv. Skärtyp Tanddelning Tillägg Sort Diam. Skärbr. Stomme Centrumhål Antal tänder Rake angle Tip type Pitch Suffix Grade Diam. Kerf Plate Bore No of teeth 27 BA 46 J HM 700 4,4 3,0 spl 2 T48 Spånvinkel / Rake angle 20 - 34 8 - 15 -5 Klyvning rått Trimmer motmatning Trimmer medmatning och torrt. Kapning Pendelkapar Ripping green Trim saws, counter-climb Cutting Trim saws, climb cutting and dry Crosscutting Pendulum saws Tandform / Tip Type AA EA BA BA(10) BA(15) BA(20) Klyvning Klyvning Klyvning Kapning Kapning Kapning torrt Ripping Ripping Ripping Crossc. Crossc. Crossc. dry . Delning / Pitch Diam. x 3,14 T ~46 (45,7) 700 x 3,14 48 Ex. Tillägg / Suffix Sort / Grade D = Kopparnit i slitshålen L = Laserspår fylls med silicon J = Infälld tand D = Copper rivet in the exp. slots L = Lasertracks filled with silicone J = Recessed teeth R = Rensskär R = Wiper slot ST=Kobolt legering HM = Volfram legering ST=Cobalt alloy HM = Wolfram alloy Ex.

Swedish production and quality since 1902 18 Hålbilder / Centrebores Kilspår Ange antal Ange kilspårsbredd W Ange kilspårsdjup K1 alt. K2 Pinnhål Antal pinnhål Pinnhålsdiameter Ange K/K eller D/C i mm Keyways Single or double keyways Width of keyways W Depth of keyway K1 or K2 Pinhole Numbers of pinholes Diam. of pinhole Specify E/E or D/C in mm Splines nr 2 20 bommar 20 lobes 113,0 Can Drive nr 1 Can Drive nr 2 Splines nr 3 25 bommar 25 lobes 110,2 129,7 140,0 Can Drive nr 1 Standard Fältsåg / Standard Mobile Saw 50,0 110,2 16,5 17,0 Can Drive nr 1 Can Drive nr 2 Splines r 3 25 bommar 25 lobes 110,2 129,7 140,0 Can Drive nr 1 Standard Fältsåg / Standard Mobile Saw 50,0 110,2 16,5 17,0 Enkelt kilspår Dubbelt kilspår Hålbild

Swedish production and quality since 1902 19 Felsökningsschema / Troubleshooting chart Trimmerklingor / Trim saws • Byt klinga. Kör aldrig längre än 2 veckor. Max.1 vecka på rotsidan, gäller vid 2-skift Change blade. Don´t run more than 2 weeks. Max. 1 week at the rootside, at 2-shift • Kontrollera klingans axialkast och planhet. Be Er slipare om hjälp, om Ni ej har utrustning för detta. Ex: För diameter 500 mm max.0,15 mm, mätt under slitsen. Check the axial runout and flatness of the blade. Ask your sawdoctor for help, if You don´t have the equipment. Ex. For blade diam. 500 mm max. 0,15 mm, measured under the expansion slots • Kontrollera sidkastet på motorns klingfläns medelst indikatorklocka, max: 0.01 mm Check the axial runout on the flange of the motor. Max. 0,01 mm • Kontrollera hur mycket klingan skär igenom materialet, max: 25 - 30 mm Check how much the blade cut through the material. Max. 25 - 30 mm • Kontrollera att matningen är parallell, dvs. att den inte bakskär Check that the infeed is parallell, i.e., not cut at the back of the blades • Öka bakfasvinkeln. Increase the back bevel angle • Kontakta Er verktygsleverantör Contact Your toolsupplier • Kontakta maskinleverantören/tillverkaren för genomgång och uppriktning av sågen Contact the machinesupplier/producer for checking and adjusting the machine • I sortimentet har vi angett de såghöjder som klingorna normalt klarar av. Om Ni skall/måste köra grövre utan att byta klinga: sänk matningshastigheten. In the assortment we have put in the cuttingheights the blades normally manage. If You will / must run thicker material without changing sawblades, reduce the infeed Kantverksklingor / Edging blades • Byt klinga. Kör aldrig längre än 60 - 80 tim mellan omslipningarna Change blade. Don´t run more than 60 -80 hours between resharpening • Kontrollera att brädan / plankan är rätt centrerad innan sågningen börjar. Check that the board are centrelized before sawing start • Kontrollera att båda klingorna är positionerade innan sågningen börjar Check that both blades are in position before sawing start • Kontrollera att tryckrullarna håller ner materialet, så att inga vibrationer uppstår Check that the pressurerolls keeps material down, to avoid vibrations • Kontrollera varvtalet, spänn alt. byt remmarna om varvtalet sjunker vid sågning Check the speed, tighten alt. change the belts if the rpm goes down when cutting • Var noga med underhållet på styrblocken ( Catech/Parisab) Be careful with the maintenance of the guide blocks ( Catech / Parisab) • Kontrollera att klingorna inte baksågar Check that the blades don´t cut at the back • Kontakta verktygsleverantören Contact Your toolsupplier • Kontakta maskinleverantören/tillverkaren för genomgång och uppriktning av sågen Contact the machinesupplier/producer for checking and adjusting the machine

Swedish production and quality since 1902 Felsökningsschema / Troubleshooting chart Typ av fel / Type of problems Orsak Couse Vibrationer i sågklingan - dåligt snitt Dåliga lager i spindeln Bad bearings Vibrations in the blade - bad cut Oplana flänsar Uneven flanges Obalans i sågklingan Unbalance in the blade För stort centrumhål Centrebore too big Brännmärken på stambladet Burn marks on the body Enstaka punkter Dålig planhet på klingan Bad flatness Single spot´s Ring av punkter Fel sträckning på klingan Wrong tension Circle of spot´s Klyvkniv fel inställd Faulty riving knife Sågklingan drar åt något håll För lite sträck i klingan Too low tension omedelbart eller efter en stund Inmatning ej parallell Infeed not parallell Blade move to one side immediately or after a while Sprickor i spånfickorna Klingan ej omslipad i tid Blade is blunt Cracks in the gullets Tandbottnar ej slipade Gullets not grinded Sågklingan ger rakt snitt, men ytan För få tänder Too less teeth för grov Klingan ej omslipad i tid Blade is blunt Blade gives a straight cut but sawface too rough. Sågklingan randar på plankan/brädan Fel sträckning Wrong tension Blade make marks on the board Ojämn sidslip Uneven sidegrinding Sågklingan går tungt i materialet För låg skärhastighet Too low cutting speed Blade work heavy in the material Klingan ej omslipad i tid Blade is blunt Fel spånvinkel Wrong rake angle Sågklingan självmatar Fel spånvinkel Wrong rake angle Blade pulls itself into the work piece Beläggning på klingans sidor För många tänder Too many tips Coating of resin on both sides För liten spånficka Gullet too small Beläggning på klingans ena sida Inmatning ej parallell Infeed not parallel Coating of resin on one side Delningsklingor / Multi Rip Saws AB Nässjö Sågbladsfabrik | Virkesgatan 8 | SE-571 38 Nässjö Telefon: +46 380 101 02 | Fax: +46 380 103 13 info@nassjosaw.se | www.nassjosaw.se www.mathinic.se

RkJQdWJsaXNoZXIy ODk2Nzg=