Nässjö Sawblades - Produktkatalog

Swedish production and quality since 1902 10 Alla våra trimmer- och justerklingor tillverkas med högsta precision för att tillgodose de krav på snittytor som krävs. Våra klingor för maskiner med medmatning, tillverkas med negativ spånvinkel för att minimera kasten av avkapen. Eftersom det inte bara är sågklingan som påverkar snittresultatet utan även maskinens kondition, vill vi ge Er några tips när snittresultatet inte är acceptabelt. Se felsökningschema på sidan 19. All our trim- and crosscutting saw blades are produced with the hig- hest precision in order to achieve the demands on surfaces, which are required. Our blades for machines with climb cutting are produ- ced with neg. rake angle to minimize that the blades throw away the waste. It is not only the saw blades itself, that has an influence on the cutting result, also the condition of the machines have a big influence. In our troubleshooting chart, on page 19, there are some advices if you get problem with the surfaces. För länge livslängd tillverkas klingorna med större skär, vilket medger fler omslipningar. För bästa ljudreducering tillverkas klingorna med silicon fyllda laserspår i klinglivet L. For longer life the blades are produced with bigger tips with allows the blade to be re-grinded more times. For the best sound reduction the blades are produced with silicon-filled laser tracks in the saw body L. Trimmer- och justerkapklingor / Trim - and crosscutting sawblades Allround sågklingor för trimmeranläggningar / Allround sawblade for trimmers. Typ/Type D B b d t Rek. såghöjd / Rec. cuttingheight Typ/Type D B b d t Rek. såghöjd / Rec. cuttingheight Typ/Type D B b d t Rek. såghöjd / Rec. cuttingheight Medmatning / Climb cutting N05BA13L 400 3,5 2,5 30 96 16 – 50 mm N05BA13L 500 4,0 2,8 30/35/50 120 16 – 50 mm 08BA13L 500 4,0 2,8 30/35 120 16 – 50 mm 10BA19L 450 4,0 2,8 30/35 72 16-150 mm 10BA19L 500 4,0 2,8 30/35 80 16-150 mm 10BA19L 560 4,4 3,0 30/35 88 16-150 mm 10BA19L 610 4,4 3,0 30/35 96 16-150 mm 15BA(15)12L 400 3,2 2,4 30 108 16-50 mm 15BA(10)12L 450 5,2 3,2 30/35/50 120 16-50 mm 15BA12L 450 4,2 3,2 30/50 120 16 – 50 mm 15BA12L 500 4,2 3,2 30/50 132 16 – 50 mm 15BA12L 550 4,2 3,2 30/50 144 16 – 50 mm Motmatning / Counter-climb cutting Medmatning Motmatning Matnings riktning /Climb cutting /Feed direction /Counter-climb cutting

RkJQdWJsaXNoZXIy ODk2Nzg=