Nässjö Sawblades - Produktkatalog

Swedish production and quality since 1902 19 Felsökningsschema / Troubleshooting chart Trimmerklingor / Trim saws • Byt klinga. Kör aldrig längre än 2 veckor. Max.1 vecka på rotsidan, gäller vid 2-skift Change blade. Don´t run more than 2 weeks. Max. 1 week at the rootside, at 2-shift • Kontrollera klingans axialkast och planhet. Be Er slipare om hjälp, om Ni ej har utrustning för detta. Ex: För diameter 500 mm max.0,15 mm, mätt under slitsen. Check the axial runout and flatness of the blade. Ask your sawdoctor for help, if You don´t have the equipment. Ex. For blade diam. 500 mm max. 0,15 mm, measured under the expansion slots • Kontrollera sidkastet på motorns klingfläns medelst indikatorklocka, max: 0.01 mm Check the axial runout on the flange of the motor. Max. 0,01 mm • Kontrollera hur mycket klingan skär igenom materialet, max: 25 - 30 mm Check how much the blade cut through the material. Max. 25 - 30 mm • Kontrollera att matningen är parallell, dvs. att den inte bakskär Check that the infeed is parallell, i.e., not cut at the back of the blades • Öka bakfasvinkeln. Increase the back bevel angle • Kontakta Er verktygsleverantör Contact Your toolsupplier • Kontakta maskinleverantören/tillverkaren för genomgång och uppriktning av sågen Contact the machinesupplier/producer for checking and adjusting the machine • I sortimentet har vi angett de såghöjder som klingorna normalt klarar av. Om Ni skall/måste köra grövre utan att byta klinga: sänk matningshastigheten. In the assortment we have put in the cuttingheights the blades normally manage. If You will / must run thicker material without changing sawblades, reduce the infeed Kantverksklingor / Edging blades • Byt klinga. Kör aldrig längre än 60 - 80 tim mellan omslipningarna Change blade. Don´t run more than 60 -80 hours between resharpening • Kontrollera att brädan / plankan är rätt centrerad innan sågningen börjar. Check that the board are centrelized before sawing start • Kontrollera att båda klingorna är positionerade innan sågningen börjar Check that both blades are in position before sawing start • Kontrollera att tryckrullarna håller ner materialet, så att inga vibrationer uppstår Check that the pressurerolls keeps material down, to avoid vibrations • Kontrollera varvtalet, spänn alt. byt remmarna om varvtalet sjunker vid sågning Check the speed, tighten alt. change the belts if the rpm goes down when cutting • Var noga med underhållet på styrblocken ( Catech/Parisab) Be careful with the maintenance of the guide blocks ( Catech / Parisab) • Kontrollera att klingorna inte baksågar Check that the blades don´t cut at the back • Kontakta verktygsleverantören Contact Your toolsupplier • Kontakta maskinleverantören/tillverkaren för genomgång och uppriktning av sågen Contact the machinesupplier/producer for checking and adjusting the machine

RkJQdWJsaXNoZXIy ODk2Nzg=